برنامه ی آموزش قران دوره ابتدایی

 

 

تولید برنامه‌ی جدید آموزش شامل تعیین اهداف کلی آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی و اهداف جزئی در هر پایه،آموزش، اصول حاکم بر آموزش، روش‌های تدریس و شیوه‌ی ارزش‌یابی، این برنامه‌ی جدید به دنبال توصیه‌های مقام معظم رهبری در سال 76 مبنی بر بازنگری و توجه بیشتر به آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی و تشکیل همایش بازنگری اعتلای آموزش قرآن در آموزش و پرورش تولید شد.

- اجرای آزمایشی برنامه‌ی آموزش قرآن در پایه‌ی اول ابتدایی در سال تحصیلی 78-77  در 560 کلاس در همه‌ی استان‌های کشور.

 - اجرای برنامه‌ی سراسری آموزش قرآن به طور هم‌زمان در پایه‌ی اول و دوم ابتدایی از سال تحصیلی 79-78 و ادامه‌ی آن به صورت هر سال در دو پایه‌ی بعدی. این برنامه‌ی امسال (82-81) به‌ پایه‌ی چهارم و پنجم رسیده است.

- انجام ارزش‌یابی از برنامه‌ی جدید و تعیین نقاط قوت و ضعف برنامه به منظور اصلاح آن هر ساله از سال تحصیلی 78-77 تاکنون       (82-81) در هریک از پنج پایه‌ی ابتدایی.

 - انجام ارزش‌یابی از آموزش قرآن پایه‌ی اول و دوم در سال تحصیلی 79-77 به صورت بسیار گسترده توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت.

 - تصویب راهنمای برنامه‌ی درسی آموزش قرآن در دوره‌ی ابتدایی در شورای عالی آموزش و در جلسه‌ی 677 مورخ 7/6/81 شورای عالی و تصویب یک ساعت آموزش قرآن در پایه‌ی اول و ساعت آموزش قرآن در پایه‌ی دوم ابتدایی و توصیه آموزش قرآن در سه ده دقیقه در سه روز هفته علاوه بر یک ساعت آموزش قرآن در پایه‌ی اول راهنمایی برنامه‌ی درس قرآن اولین راهنمای برنامه‌ی درسی بوده است که در شورای عالی به تصویب رسیده است.

 - برگزاری دوره‌ی تأمین مدرس قرآن هر ساله در تابستان از سال 78 تاکنون (81) برای حدود 450 درس به منظور آشنایی این مدرسان با برنامه جدید و آشنا کردن آموزگاران سراسر کشور با برنامه‌ی جدید و آموزش آن توسط این مدرسان.

 - تولید نوارهای آموزش قرآن، لوحه‌های آموزش قرآن و کتاب راهنمای معلم علاوه بر کتاب درسی برای هریک از پایه‌های تحصیلی (کتاب راهنمای معلم تاکنون فقط برای پایه‌ی اول و دوم تولید شده است).

 - تکثیر نوارهای آموزشی قرآن به تعداد هر پایه مدرسه یک مجموعه نوار برای کلیه مدارس کشور و توزیع بیش ازپنج هزار دستگاه ضبط صوت بین مدارس کشور به منظور کاهش نیاز مدارس به ضبط صوت.

   ویژگی‌های آموزش قرآن دوره‌ی ابتدایی در برنامه‌ی جدید

 1- آغاز آموزش قرآن از پایه‌ی اول ابتدایی (قبلاً‌ از پایه‌ی سوم آغاز می‌شد).

 2- آموزش قرآن توسط آموزگار پایه مانند سایر دروس، نه توسط یک معلم خاص.

 3- جامعیت آموزش قرآن به این معنا که آموزش قرآن از یک سو تقویت انس و علاقه‌ی دانش‌آموزان به قرآن کریم و از سوی دیگر تمامی موضوعات ضروری آموزش قرآن مانند روخوانی ،‌روان‌خوانی، صحت قرائت ، توانایی درک معنای عبارات و آیات ساده‌ی قرآن ، آشنایی با معارف انسان‌ساز قرآن را در حد امکان شامل می‌شود.

 4- سه هدف اساسی آموزش قرآن در سه دوره‌ی تحصیلی علاوه بر تقویت انس و علاقه به قرآن‌کریم عبارت است از توانایی قرائت قرآن در دوره‌ی ابتدایی، درک معنای عبارات و آیات ساده در دوره‌ی راهنمایی و تدبر در آیات قرآن کریم در آشنایی با شرح و توضیح آن‌ها در دوره‌ی متوسطه. به منظور دستیابی به اهداف جامع آموزش، ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر یادگیری و فراهم آوردن فضای یادگیری طبیعی در درس قرآن، در هر دوره‌ی تحصیلی علاوه بر هدف اصلی به شیوه مناسب سایر اهداف نیز پرداخته می‌شود.

 5- آموزش روخوانی قرآن که از پایه‌ی اول ابتدایی آغاز می‌شود، براساس سوادآموزی فارسی طراحی و تدوین شده است؛ به نحوی که دانش‌آموزان پایه‌ی اول ابتدایی پس از آشنایی با نمادهای خط فارسی، بدون هیچ‌گونه آموزش جدیدی می‌توانند به تدریج برخی از کلمات و عبارات قرآنی را نیز بخوانند. براساس ارزش‌یابی‌های به عمل آمده، این امر تسهیل آموزش روخوانی قرآن، موجب تقویت مهارت خواندن و نوشتن زبان فارسی می‌شود.

 6- استفاده از لوحه‌ها و نوارهای صوتی آموزشی به عنوان ابزار و وسایل آموزشی – و نه فقط کمک آموزشی – کاملاً‌ مورد توجه است (بهره‌گیری بیشتر از دو حس بینایی و شنوایی). استماع صوت زیبای قرآن بر جذابیت و تنوع آموزش نیز می‌‌افزاید.

 7- دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در درس قرآن، علاوه بر فراگیری روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم، به شیوه‌ی یادگیری مشارکتی و خلاق، در قالب تصاویر و داستان‌ها و اشعار کوتاه و زیبا با مضمون پیام‌های اخلاقی، تربیتی و اعتقادی قرآن کریم نیز آشنا می‌شوند.

 8- ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی درس قرآن، در پایه‌ی اول و دوم ابتدایی به صورت توصیفی است نه کمی، به این ترتیب مانع ارتقاء پایه دانش آموزان نیست.

 

هدیه های آسمان