نتایج نهایی شمارش آرای ریاست جمهوری

حسن روحانی ، رئیس جمهور ایران شد

حسن روحانی 18,613,329 51/4 %
محمدباقر قالیباف 6,077,292 16/8 %
سعید جلیلی 4,168,946 11/5 %
محسن رضایی 3,884,412 10/7 %
علی اکبر ولایتی 2,268,753 6/3 %
محمد غرضی 446,015 1/2 %
آرای صحیح 35,458,747
مجموع کل آراء 36,704,156